توسعه رفتار محور (BDD) چیست ؟

behavior-driven development (BDD) یا توسعه رفتار محور یک روش برای پروژه‌های نرم‌افزاری سطح بالا است که در آن از تکنیک ”outside-in” یا “بیرون-درون” استفاده می‌شود. یعنی ابتدا لایه بیرونی که نیازهای تجاری است بررسی می‌شود، سپس موارد مورد نیاز و قابلیت‌ها مشخص می‌شود و درنهایت شاخص‌ها برآورده می‌شوند تا برنامه کار کند. در این مقاله به بررسی و کاربرد BDD‌می […]